Datamaskiner og grafisk design

A handsome young man sitting in front of his computer while looking at the camera

Grafisk design har alltid gjort seg nytte av tekniske fremskritt og fulgt med den siste teknologiske utviklingen. Gjennom store deler av 1900-tallet var den grafiske designens fremganger uløselig knyttet til nye teknikker innenfor trykking og foto, siden bilder hadde blitt en så viktig del av visuell kommunikasjon. Fra 1990-tallet var det en ny teknologi, datamaskinen, som tok over som teknologisk premissleverandør og ga nye, uante muligheter til alle som drev med grafisk formgivning. Noen av foregangspersonene på dette feltet var Zuzana Licko og Rudy VanderLans, som etablerte tidsskrifter, selskaper, og nye teknikker som kjørte frem datamaskinen som det sentrale nye hjelpemiddelet eller verktøyet til den grafiske designeren. Det var selvfølgelig ikke alle som godtok det, selv i en fremtidsorientert bransje som det grafisk design vanligvis har vært.

Historiens gang viste imidlertid at Licko og VanderLans fikk rett. Datamaskinen sto for den største revolusjonen innen grafisk design siden trykkekunsten. Tidsskriftet deres, “Emigre Magazine”, ble nærmest for en bibel å regne i enkelte kretser, særlig blant de som påberopte seg å være avant garde. Det var en velfortjent triumf for pionerene, som hadde sett datamaskinens potensial mens den ennå var mye mer tungvint å bruke til disse formålene enn tradisjonell teknologi.

Desktop publishing, det vil si programvare som gjorde det mulig å lage grafiske uttrykk direkte på en enkel datamaskin, var et gjennombrudd på det teknologiske plan og førte til store endringer i måten grafiske designere jobbet på. Blant den tidlige programvaren var det særlig programmet Adobe Illustrator som ble vident kjent og satte en ny standard. Nå kunne man enkelt manipulere bilder og lage spennende tredimensjonale illustrasjoner. Teksten kunne umiddelbart kombineres med bilder på tusen ulike måter og på kort tid, og ga mye større anledning enn før til å prøve og feile. I dag foregår det aller meste av grafisk design på en datamaskin.