Kretskort og deres funksjon

general_purpose_pcbInnenfor elektronikken benyttes kretskort til å montere komponenter, holde dem sammen, holde dem fast, og lage forbindelser mellom dem. Når man lager et kretskort tar man et materiale som ikke leder strøm, og legger kobber på hver side av dette såkalte isolerende materialet. Man bruker deretter syre til å etse vekk kobber som det ikke er noe behov for, med det resultat at kobberet som er igjen danner baner mellom ulike punkter (tilpasset den planlagte konfigurasjonen av komponenter). I dag bruker man gjerne flerlagskort, som kan ha opptil 15-20 lag med kobberbaner på ett kort. Innad i bransjen hører man gjerne uttrykket printkort i stedet for kretskort. For lekmannen er kretskortet lett gjenkjennelig med sin grønne farge.

I gamle dager ble alle kretsene på et kretskort laget med gjennomhullingsteknikken, eller “through-hole” som det kalles på engelsk. Det innebærer at kretsen ender i et lite område belagt med kobber, som gjerne kalles en lodde-øy. Det lages et hull i denne øyen, gjennom både kobberet og det isolerende materialet. Slik dannes en forbindelse med komponentene på motsatt side. Tilledningene loddes fast til loddeøyene. I dag finnes det også andre måter å gjøre det på.

Molex er eksperten når det gjelder å knytte sammen kretskort med effektiv og kostnadseffektiv design. Mange leverandører fører deres produkter og kan dessuten bidra med utvikling, testing, og modellering innenfor dette segmentet. Ingeniører arbeider med firma eller offentlige instanser for å få til en design som er tilpasset behov og kost-nytte analyser. Enten det er noen få kort eller en hel modul så kan leverandørene i samarbeid både tilvirke, få tak i deler, opparbeide verktøy, og gjennomføre relevante tester og kvalitetssikring. Dermed kan du være sikker på å få en løsning som er i samsvar med behovene til din organisasjon, og ta et steg videre i den elektroniske virkeligheten.