Tid for nye hjemmesider?

newwebsiteNår man har hatt de samme, stagnerende og utdaterte hjemmesidene i noen måneder eller år er det kanskje på tide å starte helt på nytt, og ordne seg med nye, freshe sider. Da kan man hyre inn et byrå som gir ditt firma både en god grafisk design og utvikler en enkel kode som vil ligge til grunn for dine videre oppdateringer og modifiseringer. Dette kan i dag skreddersys og du får med en pakke med for eksempel publiseringsverktøy for desktop publishing. I tillegg får du med alt du trenger for å oppdatere eller gjøre endringer over tid, dette er svært viktig for ikke å havne i akkurat den samme fella på nytt.

Et byrå som driver med webutvikling og grafisk design kan ta en grundig gjennomgang av hvordan strukturen skal være på ditt firmas nettsted, slik at det på en god måte reflekterer de relasjonene dere ønsker å etablere med brukerne (enten de er forbrukere, bedrifter, investorer, offentlig instanser, osv.) og det budskapet dere ønsker å formidle til de som besøker sidene deres.

Da er det viktig å få fatt i hva som er bedriftens kjernevirksomhet, og hva som er det aller viktigste budskapet som skal formidles. Det er det som må tvinges frem i både nettstedets strukturering og i det som kommuniseres både verbalt og visuelt. Den vanligste feilen man gjør er at man ikke tenker helhetlig rundt dette, men tenker struktur og budskap hver for seg. For å få til dette samtidig som man også velger den riktige tekniske løsningen og tilpasset programvare og verktøy, er det best å få hjelp av profesjonelle. Med dagens teknologi kan riktig nok nesten hvem som helst lage en hjemmeside, men forhåpentligvis har din bedrift kommet så langt at ledelsen forstår at bare det å ha en hjemmeside i seg selv ikke er nok.